Menu principal E-CV.
Rambit Human Resources

Hvordan laves en anbefaling

En anbefaling vedlagt et CV er en fordel i jobsøgningen. Det er derfor ikke sjaeldent af en medarbejder fyret på grund af mangel på arbejder spørger efter en anbefaling.

En anbefaling bør vaere lidt personlig, men du kan herunder se en raekke retningslinjer. For at give en hjaelpene hånd har vi tilføjet 8 eksempler på anbefalinger.

Hvordan laves en anbefaling


Informationer som forefindes i en anbefaling vedlagt CVet

Det er helt sikkert at en anbefaling er mere brugbar for en medarbejder end for arbejdsgiveren, men den giver også mulighed for at slutte samarbejdet på en god måde med medarbejderen som har lavet et godt stykke arbejde. Glem ikke at der er mulighed for at medarbejderen på et senere tidspunkt kan blive interessant igen hvis forretningen går bedre.

Første afsnit : Naevn navnet på medarbejderen, navnet på firmaet, start og slut datoer, såvel som stillingsbetegnelsen.

Andet afsnit : Naevn medarbejderens kvaliteter, resultater, ansvarsområder og en kort gennemgang af de primaere opgaver som personen har varetaget i perioden han eller hun har vaeret i firmaet.

Tredje afsnit : Her skrives selve anbefalingen

Det er vigtigt af vide at når du skriver en anbefaling kan du naevne medarbejderens navn, firmaets navn, perioden medarbejderen har arbejdet for firmaet, såvel som stillingsbetegnelsen.

Set fra en anden side så er det let at skrive positive kommentare i anbefalingen hvis du har vaeret glad for medarbejderen. Du kan således naevne medarbejderens kvaliteter, resultater, primaere arbejdsopgaver, etc.

God fornøjelse !


Eksempler på anbefalinger

Når man er arbejdsgiver, chef eller direktør og man har ansvaret for en gruppe, sker det ofte at en underordnet siger op og opfordre os til at skrive en anbefaling for at hjaelpe personen i hans eller hendes jobsøgning. Vi mangler tit tid og resourcer for at skrive en god anbefaling. Her er en raekke eksempler på anbefalinger til en medarbejder der har bedt om en sådan. Medarbejderen kan således vedlaegge din anbefaling til sit CV. Vi har lavet forskellige laengder og detaljeniveau, samt varieret anbefalingerne i forhold til typen af arbejdet.

Eksempler på anbefaling af en kundeservice direktør
Eksempel model type reference
Eksempel på anbefaling af regnskabsmedarbejder og HR assistent
Eksempel på en anbefaling af bankmedarbejder
Redigering af en anbefalings skabelon til CVet af en regnskabassistent
Et positivt eksempel på en anbefaling for en salgsmedarbejder

Hvordan laves et cv
Tips og eksempler til din jobsøgning

Alle disse eksempler er også tilgaengelige i Microsoft Word :
Prøve anbefaling Word


Hvordan laves en anbefaling
[Tips og eksempler til din jobsøgning]

Informatique Rambit Enr., novembre 1996.