Menu principal E-CV.
Rambit Human Resources

Hvordan skriver man et fratrædelsesbrev


Hvordan annoncerer man en fratrædelse til medarbejderne?

I modsætning til en medarbejder eller leder der trækker sig tilbage for at nyde en velfortjent pension, så har man ikke nødvendigvis meget varsel når det gælder en ressource der forlader virksomheden. Pensionen kan virksomheden se komme og planlægge at finde en afløser for, men når det drejer sig om en afsked kan det nogle gange tage virksomheden på sengen. Virksomheden skal således reagere meget hurtigt og kan ikke bare improvisere.... Man skal vide hvad man skal foretage sig og hvordan man skriver et fratrædelsesbrev til medarbejderne.
Hvordan skriver man et fratrædelsesbrevMens virksomhedens almindelige operationer forsætter skal en afløser findes. Skal der rekruteres eksternt? Skal der laves en intern omstrukturering?

Alt i mens de daglige aktiviteter fortsætter skal cheferne sikre sig at den nødvendige ekspertise ikke bare forsvinder med medarbejderen der forlader virksomheden. Den eller de nye medarbejdere der udpeges som afløser(e) skal hurtigt lære de opgaver som den snart tidligere medarbejder har.

En anden opgave som ledelsen har er at informere alle relevante medarbejdere omkring medarbejderens fratrædelse. Vi har forberedt nogle få eksempler som kan bruges i denne type situationer.

Eksemper på fratrædelsesbrev fra ledelsen

At skrive et fratrædelsesbrev er relativt simpelt. Vi har forberedt flere forskellige udgaver herunder som kan bruges som inspiration til at skabe din egen, tilpasset til den specifikke situation selvfølgelig.Hvordan skriver man et fratrædelsesbrev
[Tips og eksempler til din jobsøgning]

Informatique Rambit Enr., novembre 1996.